09132284145| 09380865747 mail@wixweb.ir 1010 Avenue, NY, USA

به روزرسانی هسته الگوریتم در تاریخ 24 سپتامبر 2019

شرکت گوگل به طور متناوب چندین بار در سال به روز رسانی هایی را بر روی هسته خود اعمال می کند. این به روز رسانی ها باعث افزایش یا افت رتبه بندی وب سایت ها می شوند. رتبه بندی در صفحه نتایج گوگل با توجه به آخرین تغییرات الگوریتم انجام می شود. به طور کلی صفحاتی از یک وب سایت که ورودی زیادی از موتور جستجوگر دارند بیشترین تاثیرات را از به روز رسانی الگوریتم می گیرند. به روز رسانی های اصلی هر چند ماه اتفاق می افتد تمرکز آن ها بر روی افزایش تاثیر محتوای مناسب برای کاربران است.

جزئیات این تغییرات به زودی اعلام می گردد.

 

امتیاز این مقاله
امتیاز کاربران به یان مقاله
چه امتیازی به این مقاله می دهید ؟
مطالعه
آیا سئو و نتایج آن قابل پیش بینی کردن است ؟